Gjuha gjermane – Ura e jone lidhëse

Baruti është specializuar në rekrutimin e punonjësve që flasin gjermanisht në Kosovë, si dhe edukimin dhe aftësimin e tyre.

Kompania Baruti

STAFI

Erfahren Sie mehr über das junge Baruti Team.

VLERAT

Baruti është një organizatë e cila krijon dhe ngrit vlera në shoqërinë tonë.

SHTYPI

Baruti nga pikëpamja e mediave.

CERTIFIKATAT

Qendër thirrjeje e çertifikuar në Kosovë.

© 2020 by Baruti AG. | Impressum

Baruti AG, Bedri Pejani nr. 4, Prishtinë 10000

Telefon: +41 71 552 00 06

E-Mail: info@baruti.ch

Website Idea, Text & Creation in 2019 by

Flamur Shala (Fokus Strategie GmbH)

  • Instagram - Weiß Kreis
  • Facebook - Weiß, Kreis,
  • LinkedIn - Weiß, Kreis,