Baruti - një rezultat i migrimit.

Migrimi është një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë për vendet anëtare të BE-së. Arsyeja kryesore për migracionin brenda dhe ndër shtetet është papunësia ose dallimet në arsim: në veçanti, Kosova ka një histori të theksuar migrimi, sidomos në botën gjermanofolëse. Emigrimi dhe riatdhesimi në vitet e kaluara rezulton në faktin që më shumë se 10,000 banorë në Kosovë tani flasin gjermanisht ne nivel të përsosur.

 

Me krijimin e një qendre të thirrjeve, pronarët e Barutit identifikuan një model biznesi për të krijuar një perspektivë për të kthyerit në Kosovë dhe në këtë mënyrë, edhe nëse vetëm në një shkallë të vogël, për të lehtësuar presionin e migracionit. Baruti tani është një nga punëdhënësit më të mëdhenj privatë në Kosovë.

Paraqitjet në media

Baruti përmendet si shembull në media të ndryshme zvicerane. Me transferimin e Call Center Baruti në Cyrih, punëtorët kishin kënqësinë ta shfaqin punën e tyre të përditshme ne muzeun “Pavillon Le Corbusier”, si pjesë e një ekspozite. Qëndrimi tetë-javor me një pamje tërheqëse nga liqeni i Cyrihut jo vetëm që i bëri keshilltaret tanë te lumtur, por gjithashtu u mundësoi atyre një kuptim më të mirë të klientëve dhe nevojave të tyre në Zvicër.

NZZ

"Sot jetojn mbi 10'000 Persona me njohuri te gjuhes gjermane ne Kosove. Ne fillim investuan tre Studenta dhe me iniciativen e tyre sollen investime me vite."