Perpunimi i Tiketave

Ndër të tjera, koncepti ynë i fleksibilitetit bazohet në përpunimin e tiketave. Kompanitë përdorin shërbimet tona jo vetëm për klientët e tyre, por edhe brenda për punonjësit e tyre duke integruar Barutin në sistemin e tyre.

Zgjidhja jone në përpunimin e tiketave

Si partner aktiv, Baruti ju mbështet në përpunimin e pyetjeve nga klientat e juaj. Kërkesat menaxhohen si tiketa dhe redaktohen sipas procesit që keni përcaktuar.

Baruti është një ofrues me përvojë në përpunimin e tiketave dhe mund të trajtojë vëllime edhe më të mëdha të akumuluara, brenda një kohe shumë të shkurtër në emrin tuaj.

Përvoja

Platformë e adresave

 • Përpunimi i biletave gjatë migrimit të produktit

 • Kërkesa për përfundimin e ekzekutimit

 • Anulimi i ekzekutimit

 • Ekzekutoni poshtë dhe azhurnuar produktet ekzistuese

 • Klasifikimi dhe përcjellja te Ekipi i Kujdesit ndaj Konsumatorëve ose Mbajtjes

Dyqan sportiv

 • Konsultimi i klientit me shkrim (porosia, dorëzimi)

 • Përpunimi i tiketave

 • Bashkëpunim me 3rd-Level-Support

 • Transferet dhe anulimet

 • Callback

Industria e lojrave

 • Përpunimi i tiketave

 • Klasifikimi dhe priorizimi i tiketave

 • Sqarime me ekipin e zhvilluesve në raste të reja

 • Përmirësim apo zgjerim te informatave ne FAQ

 • Retention duke ndërmarrë masat e duhura

 • Menaxhimi i porosive, licencave dhe përdoruesve