Rritja e performancës përmes outsourcing

Ju mund të përqëndroheni në biznesin tuaj thelbësor. Ne ju mbështesim në mënyrë aktive në arritjen e qëllimeve tuaja të cilësisë së shërbime ndaj klientit, së rritjes së shitjeve, në identifikimin e potecialeve dhe në tjera tema në lidhje me Outsourcing.

Transferimi i qendrës së thirrjeve në Kosovë

Outsourcing është një vendim strategjik, ku zgjedhja e një partneri vendos për suksesin.

Pronarët e Baruti AG u vetëdijsuan për numrin e madh të gjermanofolësve në Kosovë në vitin 2011 dhe e identifikuan Prishtinën si një vend tërheqës për industrinë e thirrjeve. Në ndërkohë, vlerësohet se 10’000 njerëz në Kosovë flasin gjermanishten dhe gati se të gjithë ata dikur jetonin në botën gjermanofolëse. Me më shumë se 400 të punësuar, Baruti është një nga punëdhënësit më të mëdhenj në Kosovë dhe, falë bashkëpunimit me kompanitë ndërkombëtare, jep një kontribut të rëndësishëm në transferimin e njohurive në atdhe.

Përfitimet nga bashkëpunimi me Baruti-n

PËRQENDRIMI NE BIZNESIN KRYESOR

 • Pas një koordinimi dhe bashkëpunimi intensiv në fazën e implemetimit të projekteve, Baruti punon ne mënyrë relativisht autonome në punën e përditshme.

 • Ne ju mbështesim nga planifikimi deri në implementimi në mënyrë të shpejtë dhe efikase

 • Në krahasim me ndërmarrjet e mëdha, bashkëpunimi me ne është relativisht jo kompleks: fillimi i aktiviteteve të reja nuk ndërhyn në procese të gjata, por mund të konfirmohet dhe zbatohet relativisht shpejt.

OPTIMIZIM I CILËSISË

 • Baruti garanton të drejtën e vetos: Ju mund të vendosni se cilët punëtorë i përshtaten projektit dhe biznesit tuaj

 • Programi i Praktikantëve: Punonjësit e "përbashkët" gjithashtu i nënshtrohen Programit të Trajnimit Baruti.

 • Dokumentacioni i trajnimit: ne dokumentojmë trajnimet dhe në këtë mënyrë parandalojmë humbjen e njohurive.

 • Kontrollimi i cilësisë: përmes përdorimit të instrumenteve të ndryshme, ne vazhdimisht përmirësojmë cilësinë tuaj në shërbimin ndaj klientit.

 • Akademia Baruti: trajnime speciale mund të organizohen dhe ekzekutohen sipas kërkesës.

 • Epërorët e ekipit gjithashtu telefonojnë, në mënyrë që të garantohet dituria dhe dinamika profesionale.

OPTIMIZIM I KOSTOVE

 • Ne marrim përsipër rekrutimin e punonjësve të përshtatshëm dhe ju kursejmë këtë proces intensiv.

 • Baruti stërvit stafin që do të rekrutohet për ju dhe korrigjon përmes trajnimeve të rregullta: ju kurseni në trajnim.

 • Baruti dokumenton trajnimin dhe rregullon në mënyrë të pavarur zëvendësimin ose shtesën e punëtorëve në projekt: ju kurseni në zhvillimin e kapaciteteve dhe fluktuacionit në ekip.

 • Baruti trajnon epërorët e ekipit dhe kontrollorët e cilësisë: ju kurseni kostot e përgjithshme.

 • Baruti funksionon në mënyrë efikase: kurseni për minutë përpunimi.