Baruti - Një ofrues me përvojë në projekte në gjuhën gjermane

Ne ju ndihmojmë të arrini qëllimet e biznesit tuaj. Outsourcing është një vendim strategjik që kërkon një zgjedhje të matur të partnerit. Falë përvojës sonë shumë vjeçare në Inbound, Outbound dhe hulumtim të tregut, ne jemi kontakti i duhur për kërkesat në lidhje me shërbime të thirrjeve në gjuhën gjermane.

Shërbimet e qendrës së thirrjeve nga Kosova

INBOUND

Punonjësit tonë shërbejnë klientë të juaj përmes kanaleve:

Thirrje telefonike, E-Mail dhe Media Sociale.

OUTBOUND

Ne jemi të parët ne treg për shumë klientë në shërbim të kualifikimit të potencialeve dhe gjithashtu ju mbështesin në mënyrë aktive në arritjen e qëllimeve tuaja të rritjes.

HULUMTIM I TREGUT

Që nga viti 2012 ne kryejmë intervista telefonike në Gjermani për 4 nga 10 institutet më të mëdha të hulumtimit të tregut gjerman.

GJUHËT

Baruti ofron shërbime në gjuhët vijuese: gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe italisht.

SEKTORË TE EKSELENCËS

Baruti është një ofrues i shërbimit të qendrave të thirrjeve me përvojë në fushat e logjistikës, udhëtimit, teknologjisë, telekomunikacionit, shitjes me pakicë, e-komercit dhe transportit.