sherbime3.JPG

Laborator telefonik për hulumtimin e tregut

Që nga viti 2012, Baruti ka kryer sondazhe telefonike CATI për institutet e njohura të hulumtimit të tregut.

Shërbimet tona në hulumtim te tregut

Si partner aktiv, Baruti ju ndihmon në kryerjen e sondazheve telefonike (CATI).  

Ne ju furnizojmë me intervista telefonike me cilësi të lartë në gjermanisht sipas specifikimeve të ESOMAR.

Hulumtimi i tregut: intervista telefonike për institutet gjermane të kërkimit të tregut

 •   Hulumtime sociale

 •   Hulumtime politike dhe zgjedhore

 •   Hulumtimi mediatik

 •   Hulumtimi i tregut të industrisë

 •   Hulumtimi i tregut financiar

 •   Hulumtimi i konsumatorit

Përvoja

SHËRBIM NDAJ KLIENTIT

 • Sondazh ne lidhje me vizitën e fundit

 • Krahasim te informatave

 • Organizimi i takimit te radhes

 • Perfshirja e sugjerimeve per permiresim

 • Qëllimi: analiza e klientit dhe permiresimi i sherbimit

ANKETË TE OPINIONIT

 • Sondazh i opinionit mbi popullaritetin e radio programit

 • Kontakt i parë me subjektet e mundshme

 • Permbushja e kuotave

 • Kategorizimi

 • Qëllimi: Sondazh përfaqësues në emër të radiove lokale

ANKETË E PERGJITHSHME

 • Sondazhi i opinioneve për kënaqësinë me ofruesin e shërbimet ekzistues

 • Karakterizimi i ofruesve te sherbimetve

 • Qëllimi: Krijimi i një opinioni përfaqësues