sherbime1.JPG

Outbound Call Center

Si një qendër thirrjeje gjermanofolëse në Kosovë, Baruti arrin të fitoj klientë të ri per ju, falë gjuhës së përbashkët.

Baruti konsiderohet nga shumë kilentë si më cilësori në fushën e kualifikimit të potencialeve dhe kështu ju mbështet në arritjen e objektivave të rritjes.

Shërbimet tona në Outbound

Si partner proaktiv, Baruti ju mbështet në optimizimin e vazhdueshëm të thirrjeve

Baruti përfshinë shërbimet në vijim:      

 • Gjenerim i potencialeve

 • Kualifikim i potencialeve

 • Ushqyerje e potencialeve 

 • Prezantim i produktit

 • Analizë e kërkesave të klientit

 • Krahasim i të dhënave

 • Terminime

 • Përpunim i porosisë

Përvoja

LOGJISTIKA

 • Barazimi i të dhënave: Azhurnimi i listës së potencialeve përmes hulumtimit online dhe informimit telefonik

 • Kontakti i parë me klientët e mundshëm  

 • Prezantimi i produkteve dhe kualifikimi i potencialit

 • Përpunimi i porosisë

MEDIA, INFO DHE SHERBIMET

 • Gjenerim i potencialeve për Kompanitë të Teknologjisë

 • Forcim i perceptimit të markës

 • Përditësim i të dhënave të industrisë

 • Dergim i informatave shtesë si instrument bindës

MENAXHIMI I MAKINAVE

 • Thirrjet e shitjeve dhe gjenerimi i potencialeve

 • Terminime

 • Mbështetje me postë elektronike

 • Hulumtim i potencialeve

 • Vlerësim i kërkesave

 • Prezantim i produktit

 • Mbledhje dhe mirëmbajtje e bazës së të dhënave

 • Përpunim i porosisë