Inbound Call Center

Dy vite pas hyrjes në treg, kompanitë gjermane e fituan besimin tek Baruti duke ia deleguar kontaktin e pare telefonik me klientët e tyre. Ndërkohë, qendra e thirrjeve gjermanofolëse në Kosovë shërben kompani nga fusha të ndryshme në kontakt të përditshëm me klientët përmes telefonit, postës elektronike dhe mediave sociale.

Shërbimet tona në Inbound

Si partner aktiv, Baruti ju ndihmon në optimizimin e vazhdueshëm të bisedave hyrëse të klientëve.

Baruti është një ofrues i shërbimit të qendrës së thirrjeve me përvojë për thirrjet hyrëse të klientëve që përfshijnë kërkesat e mëposhtme:

 • Mbështetje për klientët me telefon dhe e-mail

 • Kujdesje për konsumatorët

 • Telesekretariat klasik

 • Mbështetje për IT

 • Menaxhim i ankesave

 • Administrim i zyrës (Backoffice)

 • Menaxhim i kalendarit

 • Përpunim i bazës së të dhënave të klientit

Përvoja

LOGJISTIKA

 • Menaxhim i ankesave

 • Infoline (çmimet dhe produktet)

 • Ndryshim i porosisë

 • Track-and-Trace

 • Informacione të veçanta

 • Informacion për porositjen

 • Parandalim i shkëputjes së lidhjes kontraktuale

INDUSTRIA E UDHËTIMIT

 • Rezervime fluturimesh

 • Riklasifikime

 • Anulime

 • Informacione rreth rezervimeve

 • Shitje produkte shtesë

 • Këshillime për klientët

 • Menaxhim i ankesave

 • Aktivitete në backoffice

MENAXHIM I MAKINAVE

 • Kujdesje për konsumatorë

 • Faturim

 • Menaxhim i të dhënave

 • Mirëmbajtje e komunikimeve me e-mail

 • Kontabilitet i përgjithshëm

 • Digjitalizim i faturave

TREGU I MOBILEVE

 • Përgjigjje të thirrjeve

 • Krijim i potencialeve

 • Shitje hyrëse

 • Terminime

 • Raportime

 • Përgatitje e statistikave

 • Kontrollim dhe modifikim i katalogut elektronik

 • Mirëmbajtje e komunikimeve me e-mail

PLATFORMË E ADRESAVE

 • Përgjigjje të thirrjeve

 • Ticket

 • Mirëmbajtje e komunikimeve me e-mail

 • Organizim eventesh

 • Rekomandim eventesh

 • Koordinim me hotelet

DYQANI ONLINE

 • Kujdesje për konsumatorët

 • Informacion mbi dërgesën

 • Informacion mbi çmimet

 • Informacion për produktin

 • Bileta