Mësoni gjuhën gjermane

Mësoni gjuhën gjermane në internet, sepse jetojmë në epokën e digjitalizimit. Jo vetëm që mund të mësoni gjermanisht në internet, gjithashtu mund të mesoni shumë profesione të kërkuara. Punoni në mënyre të pavarur mbi të ardhmen tuaj dhe jepni një kontribut të rëndësishëm për famlijen dhe shoqërine tuaj me punën tuaj.

Procedura:

Mësoni gjuhën gjermane për t'u lidhur me tregun Kosovar të punës. Dukë mësuar gjuhën gjermane, ju keni të ardhura të mira dhe mund të financoni arsimin e mëtutjeshëm.

Hyrja për fillestarët

Duolingo
  1. Vendosni nëse filloni vetë-studimin tuaj në një kompjuter ose në nje smartphone.

  2. Zgjidhni gjuhën angleze si "SITE LANGUAGE".

  3. Më poshtë, zgjidhni "GERMAN" si gjuhë mësimi.

babbel.png
  1. Vendosni nëse filloni vetë-studimin tuaj në një kompjuter ose në nje smartphone.

  2. Zgjidhni gjuhën angleze si "Display language".

  3. Nën "I want to learn" ju zgjidhni germanisht.